خبر فوری

لیست اساتید موسسه

آقای امیرحسین طباطبایی

کارشناسی تدریس زبان انگلیسی

دارنده مدرک IELTS7

خانم سمیرا قربانپور (سوپروایزر)

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

آسیه نیاوند

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

آقای احسان کشمیری

کارشناسی ارشد مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

آقای الیاس کاظمی

کارشناس ارشد حسابداری

دارنده مدرک  TTC

دارنده مدرکIELTS

آقای امید پیرزاده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

آقای حامد هاشمیان

کارشناسی ارشد آموزش زبان

CELTA-PET-IELTS-FCE

دارنده مدرکTTC  

آقای حمید بابک

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

آقای حمیدرضا اسماعیلی

دیپلم

دارنده مدرکTTC  

آقای ساسانی کیا

کارشناسی مدیریت صنعتی

دارنده مدرکTTC  

دارنده مدرک IELTS  

آقای سالمی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

آقای سیدمحمد حسینی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

آقای سیدی

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

آقای شایان فر

کارشناسی الکترونیک

دارنده مدرکTTC  

آقای علی پاکزاد

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

آقای غلامرضا حکیمی هریسی

کارشناس مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

آقای مولوی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

آقای میثم موسوی

کارشناسی آموزش زبان

دارنده مدرک TTC

ابراهیم وظیفه دوست

دانشجو کارشناس ارشد فیزیک بنیادی

دارنده مدرکTTC  

احمدرضا تیزابی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

اسما هاشمی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی

الهام رفیعی

کارشناسی مدیریت آموزشی

دارنده مدرک TTC

الهام قنبری

دانشجو کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC-FCE-CAE

الهام کاشی الحسینی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

الهه رمضانی

دانشجو کارشناسی ارشد زبان شناسی

دارنده مدرک TTC-FCE-CAE

امیر فتح الله زاده

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد عمران

امیرحسین جاویدی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

بنفشه عزیزی

کارشناسی ارشد طراحی شهری

دارنده مدرک TTC

بیژن برائی نژاد (سوپروایزر)

کارشناس اموزش زبان انگلیسی
کارشناس عمران راه ساختمان

آیلتس اکادمیک ۸.۵

پرستو سرخوش

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ادبیات انگلیسی

حسین خزاعی

کاردانی آموزش زبان

دارنده مدرک TTC

حسین محمدپور

دارنده مدرک TTC

حسین محمدپور

کارشناسی مترجی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

حمید رجبی

کارشناسی ارشد نفت

دارنده مدرک TTC-TOFFEL 

حمید رجبی

دارنده مدرک TTC

دارنده مدرک TOEFL IBT

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

حمیدرضا صفایی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی پرستاری

خانم آذر موسوی

کارشناسی

رشته مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم آسیه نیاوند

کارشناس ارشد

آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

خانم اعظم یوسفی

کارشناسی زمین شناسی

مدرک-FCE-TTC  

خانم الناز بهجتی طوسی

کارشناس مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم الناز سقازاده

دیپلم تجربی

دارنده مدرک TTC

خانم الهام صومعه

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارای مدرک TTC

خانم الهه بذری

کارشناسی ارشد

رشته آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم اکرم عامل

کارشناسي ارشد

رشته  زبان شناسي

دارنده مدرکTTC  

خانم بهاره عسگری بیابانی

کارشناس ارشد علوم و ادبیات انسانی

دارنده مدرک TTC

خانم بهمن پور

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم پروین شمشادی

کارشناس ارشد

آموزش زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم حق پرست

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم حوا زاهدی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

خانم خديجه رمضاني

دانشجو کارشناسي ارشد

رشته آموزش زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم ریحانه خواجه میرزا

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم زهرا پهلوان

کارشناسی مترجم زبان

دارنده TTC

خانم زهرا خدمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

خانم زهرا قربانی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم زینب باغجری

کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی

دارنده مدرکTTC

خانم ژاله اموری سرابی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم سارا احمدی

کارشناسی مترجم زبان

دارنده مدرک TTC

خانم سارا حسین زاده

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم سارا حسین زاده

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

مدرک TTC  

خانم سارا رئوف خراسانی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان

دارنده گواهینامه TTC

خانم سارا هنرور

کارشناسی

رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم سحر رضوی

دارنده مدرکTTC  

خانم سحر محمدیان

کارشناس ارشدآموزش زبان

دارنده مدرک TTC

خانم سعیده سادات ساعتچی

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

2TTC(general) – TTC (IELTS

برگزار کننده ورکشاپ های تخصصی اساتید

خانم سما صبوری

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

دارنده مدرک TTC

 

خانم سمانه دشتی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم سیده بهاره جمالی

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم شراره فیلاب

کارشناس کارشناس ارشد

آموزش انگلیسی-فیزیک

دارنده مدرکTTC   

خانم شکوری

کارشناسی آموزش زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم شیدا ارفع

کارشناسی ارشد آموزش زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم شیرین فرهادی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

خانم عاطفه احمدی

کارشناسی

رشته مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم عاطفه صنعتی

کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی -مدرک TTC  

خانم عاطفه ظفرمند

کارشناس ارشد

آموزش زبان - مدرکTTC  

خانم عطیه جودوی

کارشناس ارشد مکالمات زبان

دارنده مدرکTTC

خانم غزاله ثمری

کارشناس کارشناس ارشد

آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم غزاله طوسی

کارشناسی

 رشته آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم فاطمه رفیع زاده

کارشناس

آموزش زبان انگلیسی - مدرکTTC  

خانم فاطمه عباسی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

خانم فاطمه نیکورشید ترابی

کارشناسی مدیریت پروژه

دارنده مدرک TTC

خانم فرزانه طبسی

کارشناسی

رشته تربیت دبیر زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم فهیمه صداقت

کارشناس مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم فیروزه وزیرنژاد

کارشناسی ارشد

زبان شناسی (آموزش) مدرکTTC  -TOEFL

 

خانم گلنوش عطاران

دارنده مدرکTTC  

مترجمی زبان انگلیسی       

خانم لیلا رضایی

کارشناس

مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC

خانم محبوبه براتی

کارشناسی 

رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم محجوبه جاهدی

کارشناس ارشد آموزش انگلیسی - مدرک IElTs-TTC  

خانم مرضیه پورمحمد

کارشناسی

رشته مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم مریم کاسب

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

مدرک FCE-CAE-TTC  

خانم مژگان افشار

کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی

دارنده مدرک TTC

خانم منیژه سیرجانی

کارشناسی

 آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم میترا جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد  آموزش زبان انگلیسی دارنده مدرکTTC  

خانم نجمه پرهیزی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

خانم نجمه حاتمی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم نرگس خانی زاده

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم نسترن همتی

دیپلم تجربی

دارنده مدرک TTC

خانم نسرین چیتی

کارشناس مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم نسرین چیتی

مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم نسرین ناظرمرند

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم هانیه شهیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

خانم وجیهه اد قاسمی

کارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

خانم وجیهه قاسمی

کارشناسی گرافیک

مدرک FCE-TTC  

رویا وطن دوست

مهندس نرم افزار

دارنده مدرک TTC، FCE

رکسانا شربتی

دانشجو کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

ریحانه اندیشمند

کارشناسی میکروبیولوژی

دارنده مدرک TTC-FCE

ریحانه صادقی پور

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

زهرا جنتی

کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

زهرا سروری

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

زهرا صادقی نیا

کارشناسی روانشناسی

دارنده مدرک CPE TTC

زهرا قربانی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

زهرا نوروزی

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

زهره زحمتکش

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

زینب باغجری

دارنده مدرک TTC

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

زینب صدقی

کارشناسی مترجمی زبان فرانسه

دارنده مدرک TTC, CAE, FCE,CPE

سارا مزدوارنی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

سروش عاکف

دارنده مدرک TTC

 کارشناسی ادبیات انگلیسی

سرکار خانم سپیده سالاری

ارشد زیست سلولی

دارنده گواهی TTC

سرکار خانم فریده موقر

 ارشد آموزش زبان

دارنده گواهی TTC

سرکار خانم مریم کاظمیان

       ارشد ریاضی

دارنده گواهی TTC

سرکارخانم سحر رهبر

ارشد برق

دارنده گواهی TTC

سعیده ساعتچی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC, IELTS

برگزارکننده ورکشاپ های تخصصی اساتید

سلماز ندافی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی منرجمی زبان انگلیسی

 

سمانه عبدی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی

دارنده مدرک TTC, IELTS

سمانه عرب

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

سمانه قاسمی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

سکینه جابر

کارشناسی ارشد مترجمی  زبان انگلیسی

دارنده مدرك TTC

دارنده مدرك معدل برتر از دانشگاه فردوسی

 

سید امیر تولایی

کارشناسی دبیری زبان

سید بهزاد علوی

دکتری سازه

دارنده مدرک TTC-MSRT-EPT

سید حمیدرضا طباطبایی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

از دانشگاه شهیدبهشتی تهران

رتبه 47 کنکور سراسری

دارنده مدرک TTC

سید مجیب الرضا مصصطفوی

کارشناسی مهندسی نفت

دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی انرژی

دارنده مدرک TTC- IELTS

سیمین امیدپور

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک FCE ,TTC

سینا سروری

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

شایسته

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد بیولوژی تکوینی

شقایق ضیاء محمدپور

کارشناسی مهندسی صنایع

دارنده مدرک TTC

شیرین فرهادی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

طاهره طاهری فرد

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

دارنده مدرک FCE، TTC, CAE

عادله نظری

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک FCE, CAE

عارفه زحمتی

دارنده مدرک،FCE،CAE،TTC

کارشناسی زبان انگلیسی

عارفه زحمتی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC-FCE-CAE

عارفه شاهوار

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

عاطفه شاهد

دارنده مدرک TTC

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

عاطفه عظیمی

کارشناسی روان شناسی

دارنده مدرک TTC

عاطفه قوام زاده

کارشناسی دبیری زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC, FCE

 

 

علی پاکزاد

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

علی عسگری

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

علیا لایقی

دارنده مدرک TTC

دکتری فیزیک

علیرضا کرمی

کارشناسی ارشد الهیات

کارشناسی زبان و ادبیات عربی

کارشناسی ارشد حقوق

دارنده مدرک TTC

 

فائزه پیرایش

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC- IELTS-CAE

فائزه فاضلی

کارشناسی مهندسی پزشکی

دارنده مدرک TTC

فائزه منتظر میلانی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

فائزه میلانی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

فاطمه ابراهیمی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

فاطمه اکابری

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد ریاضی محض

فاطمه بابره

کاردانی

دارنده مدرک CAE, FCE

فاطمه سعیدی

کارشناسی ارشد آموزش زبان

دارنده مدرک TTC

فاطمه عباسی

دانشجو کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

فاطمه عباسی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

فاطمه قاضیان

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

فاطمه محمدزاده

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC-CAE-FCE

فاطمه یوسفی

دانشجو کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC-IELTS

فرزانه نورا

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TOEFL, TTC

فرشته امینی

کارشناسی مدیریت بازگانی

دارنده مدرک TTC

فروز بابازاده

کارشناسی حسابداری

دارنده مدرک TTC-CAE

فروغ فرهنگ مهر

دارنده مدرکTTC

کارشناسی مامایی

مائده بردیان

دانشجو کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

دارنده مدرک FCE

مائده شوخ فاز

دانشجو آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

محبوبه بیداد

کاردانی مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

محبوبه جاهدی

محبوبه زیارتی(سوپروایزر)

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک  TTC General, TTC IELTS

محترم عرفانی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC,FCE

محدثه محمدپور

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

محسن نامدار

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

محمد محمدزاده

دارنده مدرک TTC

کارشناسی مترجمی زبان

محمدجواد غلامی

دارنده مدرک CELTA

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

محمدرضا حکم آبادی

دکتری سازه

دارنده مدرک TTC-MSRT-EPT

محمدرضا شمشادی

کارشناسی مهندسی برق

دارنده مدرک TTC

محمدصادق قندهاری

کارشناسی ارشد برق قدرت

دارنده مدرک TTC

مرتضی هاشمی

دارنده مدرک TTC

مریم قالیباف

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

مریم محمودی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

مژگان هنرمند

کارشناسی حسابداری

دارنده مدرک TTC

مطهره عایدی (مدرس زبان عربی)

کارشناسی حقوق

مطهره یزدی نژاد

کارشناسی مهندسی صنایع

دارنده مدرک TTC

 

معصومه کریمیان

دانشجو ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

ملیحه مومنی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC, IELTS

مهدی حافظان

فوق دیپلم آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

مهدی ولیپور

دانشجو کارشناسی فیزیک

دارنده مدرک TTC

مهدیه صادقیان

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

مهری سهیلی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه امام رضا

کارشناسی علوم اجتماعی

دارنده مدرک TTC

 

مهسا خادری

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ادبیات انگلیسی

مهسا محبی

 دارنده مدرک TTC 

کارشناسی مترجمی زبان

مهشید هاشمی یزدی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

مهلا زارع

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

نادیا ترابی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

نجمه فاضل

دارنده مدرک TTC

کارشناسی مترجمی زبان

نجمه نیک رو

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک FCE, TTC

ندا خوش سیما

دارنده مدرک TTC

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

نرگس بهرامی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی مدیریت بازرگانی

نرگس منصوری

کارشناسی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

نسترن همتی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

نسرین ناظرمند

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

نعیمه موذنی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

نفیسه خاکسار

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

نفیسه سیف زاده

کارشناسی مترجمی فرانسه

نگار غفوری

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

نیلوفر کاربند

کاردانی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC, FCE

وجیهه ابراهیمی

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

وحیده عمرانی

دارنده مدرک TTC

دارنده مدرک IELTS

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

کیانا محمدیان

دانشجو کارشناسی زبان انگلیسی

دارنده مدرک CAE FCE TTC