دوره ی ترینینگ در کیش نوین! مدرس: مصطفی غروی (MOstafagharavy)

دوره ی ترینینگ در کیش نوین!
مدرس: مصطفی غروی (MOstafagharavy)
قابل استفاده برای اسیستنت تیچرهای محترم، و زبان آموزان سطوح FCE 5 به بالا.
حدنصاب کلاس ۳۰ نفر خواهد بود. بنابراین چنانچه متقاضی شرکت در این دوره هستید، لطفا به شعبه ی فلاحی مراجعه بفرمایید.
شماره تماس شعبه فلاحی
📞36233333